ΚΙΝΑ ενότητα καμερών θερμικής λήψης εικόνων οχημάτων 384x288 17μm

ενότητα καμερών θερμικής λήψης εικόνων οχημάτων 384x288 17μm

Ψήφισμα: 384x288/17μm
NETD: <50mK
Φασματική σειρά: 8~14μm
ΚΙΝΑ 384x288 17μM τοποθετημένη όχημα θερμική κάμερα με τον ευφυή συναγερμό

384x288 17μM τοποθετημένη όχημα θερμική κάμερα με τον ευφυή συναγερμό

Ψήφισμα: 384x288/17μm
NETD: <50mK
Φασματικό εύρος: 8~14μm
ΚΙΝΑ Το όχημα ν-οδηγών τοποθέτησε τη θερμική κάμερα μη ψυχόμενο 384x288/17μM

Το όχημα ν-οδηγών τοποθέτησε τη θερμική κάμερα μη ψυχόμενο 384x288/17μM

Ψήφισμα: 384x288/17μm
NETD: <50mK
Φασματικό εύρος: 8~14μm
ΚΙΝΑ 384x288 17μm τοποθετημένη όχημα θερμική κάμερα με τον ευφυή συναγερμό

384x288 17μm τοποθετημένη όχημα θερμική κάμερα με τον ευφυή συναγερμό

Ψήφισμα: 384x288/17μm
NETD: <50mK
Φασματική σειρά: 8~14μm
ΚΙΝΑ Το όχημα τοποθέτησε τη θερμική κάμερα με 384x288 17μm μη ψυχόμενος ανιχνευτής IR

Το όχημα τοποθέτησε τη θερμική κάμερα με 384x288 17μm μη ψυχόμενος ανιχνευτής IR

Ψήφισμα: 384x288/17μm
NETD: <50mK
Φασματική σειρά: 8~14μm
ΚΙΝΑ Ν-Driver384 υπέρυθρη ενότητα 384x288 καμερών νυχτερινής όρασης για το ασφαλές Drive

Ν-Driver384 υπέρυθρη ενότητα 384x288 καμερών νυχτερινής όρασης για το ασφαλές Drive

Ψήφισμα: 384x288/17μm
NETD: <50mK
Φασματική σειρά: 8~14μm
ΚΙΝΑ Θερμικός πυρήνας θερμικής λήψης εικόνων καμερών 384x288 17μm νυχτερινής όρασης LWIR

Θερμικός πυρήνας θερμικής λήψης εικόνων καμερών 384x288 17μm νυχτερινής όρασης LWIR

Ψήφισμα: 384x288/17μm
NETD: <50mK
Φασματική σειρά: 8~14μm
ΚΙΝΑ Το όχημα ν-οδηγών τοποθέτησε τη θερμική κάμερα μη ψυχόμενο 384x288/17μm

Το όχημα ν-οδηγών τοποθέτησε τη θερμική κάμερα μη ψυχόμενο 384x288/17μm

Ψήφισμα: 384x288/17μm
NETD: <50mK
Φασματική σειρά: 8~14μm
ΚΙΝΑ Τοποθετημένος όχημα νυχτερινής όρασης IR πυρήνας 384x288/17μm καμερών καμερών θερμικός

Τοποθετημένος όχημα νυχτερινής όρασης IR πυρήνας 384x288/17μm καμερών καμερών θερμικός

Ψήφισμα: 384x288/17μm
NETD: <50mK
Φασματική σειρά: 8~14μm
ΚΙΝΑ Το ευφυές όχημα συναγερμών τοποθέτησε τη θερμική κάμερα για το ασφαλές Drive

Το ευφυές όχημα συναγερμών τοποθέτησε τη θερμική κάμερα για το ασφαλές Drive

Ψήφισμα: 384x288/17μm
NETD: <50mK
Φασματική σειρά: 8~14μm
1 2